WELKOM BIJ
AGES EXPAT SERVICE

Wie zich in Nederland gaat vestigen moet allereerst een aantal praktische zaken regelen. Huis vinden, inschrijven in een gemeente, bankrekening openen en voor Internet zorgen. Wij zijn er voor om u hierbij te helpen. Ons werkterrein is in de eerste plaats Groot Amsterdam. Daaronder vallen ook Buitenveldert, Amstelveen, Badhoevedorp, Diemen, Schiphol, Ouderkerk a/d Amstel, Bijlmer, Aalsmeer, Weesp, Duivendrecht en Mijdrecht. Hier wonen van oudsher veruit de meeste Expats. In totaal circa 200.000 huishoudens.

Amsterdam behoort tot de top-5 leukste steden om in te wonen. In de meeste wereldsteden wonen miljoenen mensen. In Amsterdam niet. De regio Amsterdam telt 1,4 miljoen inwoners. Openbaar vervoer is er prima geregeld. Luchthaven Schiphol vlakbij. Volop leuke dingen te doen. Prima gezondheidszorg, goede scholen. En, bijna iedereen spreekt Engels.

Ondanks dat alles in Amsterdam goed geregeld is, is het fijn om in het begin wat hulp te krijgen van “locals”. Mensen die in Amsterdam geboren zijn of er heel lang wonen. Die eens zelf Expat waren en nu beschikbaar zijn om u de weg te wijzen.

Dit is Groot Amsterdam.

Pijl.png

Ontstaan in 1345
Nu 1.395.000 inwoners
180 nationaliteiten
165 kanalen en grachten
1241 bruggen
1,6 miljoen fietsen

Huis huren of huis kopen?

Net als in andere wereldsteden in het heel moeilijk om in Amsterdam en omgeving aan woonruimte te komen. Toch slagen wij er altijd weer in om voor cliënten snel een fijn huis te vinden. Dat qua locatie, bereikbaarheid, welstand, veiligheid en winkelaanbod bij hen past. Veel van deze huizen beheren wij zelf. Daardoor kunnen wij 24/7 uur service verlenen.

Steeds vaker kopen Expats huizen in en rond Amsterdam. Geen slechte beslissing omdat de waarde van huizen hier al jaren met circa 15% stijgen. Daarbij komt dat Nederlandse huizen van goede kwaliteit zijn.

Er zijn ook Expats die hun huis in Amsterdam na verloop van tijd willen verhuren omdat ze naar een ander land verhuizen. Ze vragen dan aan ons om hun huis te beheren en te verhuren.
Dat doen wij graag en zijn hier heel goed in.

Pijl.png

Wat allereerst gedaan moet worden

1
Inschrijven in de Gemeente waar u wilt of gaat wonen.

U moet aantonen wat uw woonadres zal zijn.
U heeft dus een voorlopige huur- of koopovereenkomst nodig.
Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen.
U wordt vervolgens ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BPR) en u krijgt een fiscaal nummer (BSN).

2
Openen bankrekening.

Niet alle banken staan te springen om nieuwe klanten. Maar andere hebben een speciale Expat desk.

3
Aanmelden bij Nutsbedrijven zoals Waterleiding, Energieleverancier, Internet Provider.

In Amsterdam kun je niet terecht bij één loket waar alles geregeld kan worden.
En, net als in heel veel landen kampt men met een personeelstekort. Het vraagt dus om wat trekken en duwen om alles snel geregeld te krijgen.

Wij helpen u hierbij.

Wat daarna moet gebeuren

Bij Huisarts en Tandarts inschrijven.

In de regio Amsterdam zijn daar duidelijke regels voor.

Verzekeringen afsluiten.

Ziektekosten, Aansprakelijkheidverzekering, Inboedelverzekering, enzovoorts.

Heeft u kinderen….

Wij helpen bij het vinden van een geschikte school en eventueel lid worden van een sportclub.

Belastingadvies.

Nederland geeft expats een aantal belastingvoordelen. Zo is er de 30% regeling. Deze is nog geldig maar wordt herzien.

Auto’s importeren.

U mag in Nederland niet rijden met een auto met een buitenlands kenteken indien u in Nederland woont en ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen.
Neemt u uw auto mee, dan moet deze direct van een Nederlands kenteken voorzien worden.
Ook uw rijbewijs moet omgewisseld worden voor een Nederlands.

Ook hierbij helpen wij u.

kantoor huren

Amsterdam is een gewilde locatie voor bedrijven.

Dat heeft met een groot aantal factoren te maken. Wat vooral aanspreekt is de kleinschaligheid van de regio Amsterdam, de infrastructuur en de talenkennis. Er zijn bovendien tal van bedrijven die 24/7 uur service verlenen. Niet voor niets vestigden talloze wereldspelers hun hoofdkantoor in Nederland.

Het is verstandig om ons in te schakelen bij het vinden van een bedrijfsruimte die bij u past, bij uw business en bij uw klanten.

Daarbij beperken wij ons niet tot de regio Amsterdam.

Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van geschikt personeel.

Maar pas op, de Nederlandse wetgeving beschermt de belangen van werknemers heel goed. Veel beter dan in andere Europese landen.

zo zijn wij georganiseerd

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Ages Expat Service aan de samenstelling van deze website heeft besteed kan het voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ages Expat Service is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het openbaar maken van en/of het verveelvoudigen van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages Expat Service en/of overige rechthebbenden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ages Expat Service.

Ages Expat Service is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart Ages Expat Service, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en overige zakelijke relaties van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.